Annetuse summa määramine

Minimaalne annetuse summa on 7€